RailBeeps offered in:हिन्दी

GANNAVARAM (GWM) Railway Station

  • Name : GANNAVARAM
  • Station Code : GWM
Advertisement

Gannavaram Railway station is situated in Gannavaram, Andhra Pradesh. Station code of Gannavaram is GWM. Here are some trains that are passing through Gannavaram railway station like Rayagada Psgnr, Rgda Bza Pass, Kakinada Psgr, Tirupati Psgr, Coa-bza Pass, Bza-rjy Pass, Coa Pass, and many more.

Trains passing GANNAVARAM (GWM) Station:

Name Number Source Destination Runs on
RAYAGADA PSGNR 57271 Source VIJAYAWADA JN Destination RAYAGADA Runs on All Days
RGDA BZA PASS 57272 Source RAYAGADA Destination VIJAYAWADA JN Runs on All Days
KAKINADA PSGR 57257 Source TIRUPATI Destination KAKINADA PORT Runs on All Days
TIRUPATI PSGR 57258 Source KAKINADA PORT Destination TIRUPATI Runs on All Days
COA-BZA PASS 67242 Source KAKINADA PORT Destination VIJAYAWADA JN Runs on All Days
BZA-RJY PASS 67300 Source VIJAYAWADA JN Destination RAJAHMUNDRY Runs on All Days
COA PASS 67241 Source VIJAYAWADA JN Destination KAKINADA PORT Runs on All Days
PUSHPULL 67262 Source RAJAHMUNDRY Destination VIJAYAWADA JN Runs on All Days
BZA-VSKP-PASS 57225 Source VIJAYAWADA JN Destination VISAKHAPATNAM Runs on All Days
PUSHPULL 67261 Source VIJAYAWADA JN Destination RAJAHMUNDRY Runs on All Days
RJY-BZA PASS 67299 Source RAJAHMUNDRY Destination VIJAYAWADA JN Runs on All Days

GANNAVARAM (GWM) Railway Station Map:

Weather Condition at GANNAVARAM (GWM):