சில ஆண்டுகளில் $ 5 ட்ரில்லின் அடையும்

PUBLISHED ON: July 5, 2019 | Duration: 3 min, 11 sec

  
loading..
1 ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை அடைய இந்தியாவிற்கு 55 ஆண்டுகள் ஆகின. நாங்கள் 5 ஆண்டுகளில் 1 ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை அடைய செய்தோம் என்றார் நிர்மலா சீதாராமன்

................................ Advertisement ................................

................................ Advertisement ................................