தேர்தலை குறித்து அமரிந்தர் சிங் பேட்டி

PUBLISHED ON: May 9, 2019 | Duration: 12 min, 05 sec

  
loading..
தேர்தல் கடைசி கட்டத்தை அடைந்துள்ளது. பஞ்சாபில் இன்னும் தேர்தல் நடைபெறவில்லை. இந்நிலையில் அமரிந்தந் சிங் பேட்டியளித்துள்ளார். அதில் பல விவரங்கள் குறித்து விவரமாக பேசியுள்ளார். அதனை இந்த வீடியோவில் காண்போம்.

................... Advertisement ...................
................... Advertisement ...................