பிரதமர் மோடியின் தேர்தல் பிரசாரம்

PUBLISHED ON: March 28, 2019 | Duration: 1 min, 14 sec

  
loading..
தனது தேர்தல் பிரசாரத்தில் சரண் சிங்க்கு தன் மரியாதையை பிரதமர் மோடி செலுத்தினார். உத்திர பிரதேசத்தின் மீரத்தில் இன்று தேர்தல் பிரசாரத்தில் பிரதமர் மோடி பேசினார்.

................... Advertisement ...................
................... Advertisement ...................