சென்னை தண்ணீர் பஞ்சம் குறித்து டி கேப்ரியோ பதிவு

PUBLISHED ON: June 27, 2019 | Duration: 0 min, 31 sec

  
loading..
சென்னை தண்ணீர் பஞ்சம் குறித்து டி கேப்ரியோ பதிவு செய்துள்ளார். இது சென்னையில் தண்ணீர் பஞ்சத்தின் அவலநிலையை காட்டுகிறது.

................................ Advertisement ................................

................................ Advertisement ................................