வாக்கு எண்ணிக்கை: பாஜக முன்னிலை

PUBLISHED ON: May 23, 2019 | Duration: 3 min, 44 sec

  
loading..
வக்கு எண்ணிக்கையில் பாஜக கூட்டணி பலத்த முன்னிலையை பெற்றுள்ளது. பாஜக கூட்டணி 274 இடங்களையும் காங்கிரஸ் கூட்டணி 104 தொகுதிகளையும் பெற்றுள்ளது,

................... Advertisement ...................
................... Advertisement ...................