தேர்தலில் இஸ்லாம் வாக்குகளின் தாக்கம்

PUBLISHED ON: May 4, 2019 | Duration: 6 min, 52 sec

  
loading..
இறுதி கட்டத்தை அடைந்துள்ள மக்களவை தேர்தலில் முக்கிய விவாத பொருளாக உள்ளது முஸ்லிம் வாக்குகள். மேற்கு வங்காளத்தில் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. இந்நிலையில் அதன் விளைவுகளை பிரணாய் ராய் இந்த வீடியோவில் விவரிக்கிறார்.

................... Advertisement ...................
................... Advertisement ...................