பிரியங்காவின் படகு அரசியல்

PUBLISHED ON: March 18, 2019 | Duration: 1 min, 14 sec

  
loading..
பிரியங்கா காந்தி பிரயாக்ராஜில் இருந்து வாரணாசி வரை கங்கை நதியில் 3 நாள் படகு சவாரி மூலம் பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார்.

................... Advertisement ...................
................... Advertisement ...................