பிரதமர் மோடியின் சர்ச்சையான பேச்சு

PUBLISHED ON: April 22, 2019 | Duration: 0 min, 44 sec

  
loading..
பிரதமர் மோடி ராஜஸ்தானில் தேர்தல் பிரசாரம் செய்கிறார். அப்போது அவர் பாகிஸ்தானை கண்டு அச்சம் கொள்ள போவதில்லை எனவும் கூறினார். மேலும் நியூகிலியார் பட்டனை குறித்தும் அவர் கூறினார்.

................... Advertisement ...................
................... Advertisement ...................