தேர்தல் முன் கட்சிகள் இடையே சண்டையா?

PUBLISHED ON: May 13, 2019 | Duration: 3 min, 48 sec

  
loading..
தேர்தல் முடியும் முன்பு கட்சிகளிடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது. மம்தா, மாயவதி மற்றும் அகிலேஷ் இடையே சுமூகம் இல்லை எனவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

................... Advertisement ...................
................... Advertisement ...................