புது மண தம்பதினர் தங்களது வாக்கை செலுத்தினர்

PUBLISHED ON: April 18, 2019 | Duration: 1 min, 03 sec

  
loading..
17 வது மக்களவை தேர்தலின் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் இன்று நடைபெறுகிறது. அதில் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் புது மண தம்பதினர் மண கோலத்தில் தங்களது வாக்கை செலுத்தினார்கள்.

................... Advertisement ...................
................... Advertisement ...................