மகசேசே விருதை வென்றார் NDTV-யின் ரவிஷ் குமார்! | Read

PUBLISHED ON: August 2, 2019 | Duration: 3 min, 47 sec

  
loading..
இதழியல் துறையில், “குரலற்றவர்களின் குரலாக விளங்கியதால்” மிகவும்புகழ்பெற்ற மகசேசே விருதை வென்றுள்ளார் NDTV-யின் ரவிஷ் குமார். 2019 ஆம்ஆண்டிற்கான மகசேசே விருது வாங்கும் 5 பேரில் ரவிஷ் குமாரும் ஒருவர்ஆவார். மகசேசே விருது ஆசியநோபல் பரிசு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

................................ Advertisement ................................

................................ Advertisement ................................