நமோ டிவிக்கு தேர்தல் ஆணையம் எச்சரிக்கை

PUBLISHED ON: April 12, 2019 | Duration: 0 min, 28 sec

  
loading..
நமோ டிவி அரசியல் கட்சியால் நடத்தப்படுவதால், அதில் அரசியல் குறித்தான செய்திகள் ஒளிப்பரப்ப தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது.

................... Advertisement ...................
................... Advertisement ...................