குஜாராத்தை தாக்க தயாராக உள்ள வாயு புயல்

PUBLISHED ON: June 12, 2019 | Duration: 1 min, 51 sec

  
loading..
குஜாரத்தில் வாயு புயல் தாக்கவுள்ளது என்ற அறிவிப்பிற்கு பின்னர், அங்குள்ள கரையோரங்களுக்கு உயர் எச்சரிக்கை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளையும் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புயல் குஜாராத்தின் கடற்கரையை வியாளக்கிழமையின் காலையில் கடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

................................ Advertisement ................................

................................ Advertisement ................................