ரகுராம் ராஜனிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டது: ராகுல் காந்தி தகவல்!

PUBLISHED ON: March 27, 2019 | Duration: 0 min, 50 sec

  
loading..
குறைந்தபட்ச வருவாய் உறுதித் திட்டம் குறித்து ரகுராம் ராஜனுடன் ஆலோசனை செய்தேன் என்று ராகுல் காந்தி தகவல் தெரிவித்துள்ளார்

................... Advertisement ...................
................... Advertisement ...................