வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்ட காங்கிரஸ்

PUBLISHED ON: March 16, 2019 | Duration: 0 min, 26 sec

  
loading..
காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் 18 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சுஷ்மிதா தேவ், கெளரவ் கொக்ராய், முக்கில் எம்.சங்மா ஆகியோரின் பெயர்கள் இதில் இடம் பெற்றுள்ளது.

................... Advertisement ...................
................... Advertisement ...................