முதமைச்சரின் தண்ணீர் கடன் 7 லட்சம் ரூபாய்

PUBLISHED ON: June 24, 2019 | Duration: 2 min, 57 sec

  
loading..
மகாராஷ்டிராவில் தண்ணீர் பிரச்சனை அதிகமாக உள்ள நிலையில் அம்மாநிலத்தின் பல மந்திரிகள் மற்றும் முதலமைச்சர் தங்களது தண்ணீர் தொகையை கட்டவில்லை என தெரிகிறது. முதமைச்சரின் தண்ணீர் கடன் 7 லட்சம் ரூபாயாகும்.

................................ Advertisement ................................

................................ Advertisement ................................