மகிழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடியின் தாய்

PUBLISHED ON: May 23, 2019 | Duration: 0 min, 45 sec

  
loading..
பிரதமர் மோடி வெற்றி பெறுவது ஏறத்தாள உறுதியாகிவிட்டது. இதனையடுத்து பிரதமர் மோடியின் தாய் மக்கள் முன் தோன்றி தன் மகிழ்ச்சியை வெளிபடுத்தினார்.

................... Advertisement ...................
................... Advertisement ...................