தனி பெரும்பான்மையை நோக்கி பாஜக முன்னேற்றம்

PUBLISHED ON: May 23, 2019 | Duration: 1 min, 52 sec

  
loading..
பாஜக தனி பெரும்பான்மையை நோக்கி முன்னேறுகிறது. அவர்கள் கூட்டணி இதுவரை 346 இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ளனர். காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டணி முன்னிலை 89 ஆக உள்ளது.

................... Advertisement ...................
................... Advertisement ...................