இடதுசாரி-காங் தொகுதி பங்கீடு பெங்காலில் பரபரப்பு

PUBLISHED ON: March 18, 2019 | Duration: 3 min, 47 sec

  
loading..
பெங்காலில் காங். மற்றும் இடதுசாரி தொகுதி பங்கீடு பரபரப்பை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 42 தொகுதியில் இடதுசாரி 25 தொகுதி வேட்பாளர் பட்டியலை தயார் செய்துள்ளது

................... Advertisement ...................
................... Advertisement ...................