பாக்பாத் தொகுதியில் கடும் போட்டி

PUBLISHED ON: April 7, 2019 | Duration: 4 min, 05 sec

  
loading..
மேற்கு உத்திரபிரதேசத்தில் உள்ள பாக்பாத் தொகுதி கட்டம் ஒன்றில் தேர்தலை சந்திக்கிறது. ஏப்ரல் 11 வாக்குகள் பதிவு செய்யப்படும். இந்த தொகுதியில் கடும் போட்டி நிலவுகிறது. எஸ்பி கூட்டணிக்கும் பாஜக கட்சிக்கும் கடும் போட்டி நிலவும்

................... Advertisement ...................
................... Advertisement ...................