"எனக்கு வேற வக்கில்லை நான் படம்தான் எடுப்பேன் !

PUBLISHED ON: September 23, 2019 | Duration: 7 min, 46 sec

  
loading..
ஒத்த செருப்பு படம் குறித்த அனுபவங்களை நம்மோடு பகிர்ந்துக்கொள்கிறார் நடிகர், இயக்குநர் பார்த்திபன்.

................................ Advertisement ................................

................................ Advertisement ................................