2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் கிராமப்புறங்களில் அனைவருக்கும் மின்சாரம்.

PUBLISHED ON: July 5, 2019 | Duration: 4 min, 04 sec

  
loading..
வரும் 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் அனைவருக்கும் மின்சார வசதி செய்து தரப்படும். 2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் தண்ணீர் வசதி செய்து தரப்படும்- நிர்மலா சீதாராமன்

................................ Advertisement ................................

................................ Advertisement ................................