பட்ஜெட்டில் இரயில் பயணிகளுக்கு என்ன எதிர்பார்க்கலாம்

PUBLISHED ON: July 5, 2019 | Duration: 2 min, 22 sec

  
loading..
மத்தியமைச்சர் நிர்மல சீதாராமன் இன்று பட்ஜெட்டை தக்கல் செய்கிறார். அதில் பல தரப்பினர் தங்களது எதிர்பார்ப்பை வைத்துள்ளனர். பட்ஜெட்டில் இரயில் பயணிகளுக்கு என்ன எதிர்பார்க்கலாம் என்பதை இதில் காணலாம்.

................................ Advertisement ................................

................................ Advertisement ................................