இந்தியாவில் சந்திர கிரகணம் : எத்தனை மணிநேரம் இருக்கும் தெரியுமா…?

Lunar Eclipse 2019: ஒட்டு மொத்தமாக சுமார் 5 மணி நேரம் வரையில் சந்திரகிரகண காலம் உள்ளது. பகுதி சந்திர கிரகணத்தின் காலம் சுமார் 2 மணிநேரம் 58 நிமிடங்கள்.

இந்தியாவில் சந்திர கிரகணம் : எத்தனை மணிநேரம் இருக்கும் தெரியுமா…?

து 2019 ஆம் ஆண்டின் கடைசி சந்திர கிரகணமாக இருக்கும்.

New Delhi:

சந்திர கிரகணம் நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் ஜூலை 16-17 ஆகிய  இருதினங்களில் இரவு தோன்றுகிறது. இந்தியாவிலும் மற்ற சில நாடுகளிலும் இதனை கண்களால் சாதாரணமாக பார்க்கமுடியும். இது 2019 ஆம் ஆண்டின் கடைசி சந்திர கிரகணமாக இருக்கும். 

பூமி சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் நகரும் போது சந்திர கிரகணம் நிகழ்கிறது. அப்போது பூமியினுடைய நிழல் நிலவின் மீது விழுந்தால் அதனை சந்திர கிரகணம் என்கிறோம். சூரியன் வெளிச்சம் இல்லாததால் அந்த நேரத்தில் நிலவு தெரியாது. அடுத்த சந்திர கிரகணம் 2021 ஆம் ஆண்டு மே26 அன்று தெரியும் 

சந்திர கிரகணத்தை எந்தெந்த இடங்களில் பார்க்கலாம்

ஆஸ்திரேலியா, ஆப்பிரிக்கா, தென் அமெரிக்கா, ஐரோப்பாவின் பெரும்பகுதி மற்றும் ஆசியா

சந்திர கிரகணம் பார்க்க முடியாத இடங்கள்

வட அமெரிக்கா, கண்டத்தின்  தெற்கு மற்றும் கிழக்கு முனைகளில் சந்திர கிரகணத்தை பார்க்க முடியாது. 

இந்தியாவில் சந்திர கிரகணம் தோன்றும் நேரம் 

இந்தியாவில் நாளை நள்ளிரவு சரியாக 12:13 மணிக்கு ஜூலை 17 சந்திர கிரகணம் தொடங்குகிறது. அதிகாலை 1:31 மணிக்கு உச்சம் அடைந்து, காலை 3 மணிக்கு முடிகிறது. பகுதி நேர சந்திர கிரகணம் 4.29 மணிக்கு முடிகிறது. 

சந்திர கிரகணத்தின் காலம்:

ஒட்டு மொத்தமாக சுமார் 5 மணி நேரம் வரையில் சந்திரகிரகண காலம் உள்ளது.

பகுதி சந்திர கிரகணத்தின் காலம் சுமார் 2 மணிநேரம் 58 நிமிடங்கள்.

சந்திர கிரகணத்தை எங்கு பார்க்கலாம்

உலகளாவிய நேர மண்டலங்களை கண்கானிக்கும் நார்வே நாட்டின் தலைமையாக கொண்டு செயல்படும் தளத்தில் சந்திர கிரகணத்தை நேரடியாக பார்க்கலாம்.