விலங்குகள் மீது நடத்தப்பட்ட தடுப்பூசி வலுவான நோய் எதிர்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது: இந்திய நிறுவனம்

இந்த முடிவுகள் நேரடி வைரஸ் சவால் மாதிரியில் பாதுகாப்பு செயல்திறனை நிரூபிக்கின்றன என்று நிறுவனம் ட்வீட் செய்துள்ளது.

விலங்குகள் மீது நடத்தப்பட்ட தடுப்பூசி வலுவான நோய் எதிர்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது: இந்திய நிறுவனம்

நான்கு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்ட 20 ரீசஸ் மக்காக்களுக்கு தடுப்பூசி வேட்பாளர் வழங்கப்பட்டதாக அது கூறியது.

New Delhi:

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி COVAXIN ஐ உருவாக்கி வரும் பாரத் பயோடெக் தனது சமீபத்திய அறிக்கையில், ஒரு விலங்கு ஆய்வில் ஒரு தடுப்பூசி வேட்பாளர் மிகவும் தொற்றுநோயான கொரோனா வைரஸுக்கு வலுவான நோயெதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்க உதவியதாகக் கூறியுள்ளது.

தடுப்பூசியை பயன்படுத்திய விலங்கு வலுவான நோயெதிர்ப்பு மறுமொழிகளை உருவாக்குவது கண்டறியப்பட்டது. இதனால், SARS-CoV-2 வைரஸை அதிக அளவில் வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் விலங்குகளில் தொற்று மற்றும் நோயைத் தடுக்கிறது என பாரத் பயோடெக் தனது இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த முடிவுகள் நேரடி வைரஸ் சவால் மாதிரியில் பாதுகாப்பு செயல்திறனை நிரூபிக்கின்றன என்று நிறுவனம் ட்வீட் செய்துள்ளது.

Newsbeep

நான்கு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்ட 20 ரீசஸ் மக்காக்களுக்கு தடுப்பூசி வேட்பாளர் வழங்கப்பட்டதாக அது கூறியது.

மூன்று குழுக்கள் மூன்று வெவ்வேறு தடுப்பூசி வேட்பாளர்களுடன் பூஜ்ஜியத்திலும் 14 நாட்களிலும் நோய்த்தடுப்பு செய்யப்பட்டன. இரண்டாவது டோஸுக்கு 14 நாட்களுக்குப் பிறகு அனைத்து மக்காக்களும் வைரஸ் சவாலுக்கு ஆளாகின்றன" என்று பாரத் பயோடெக் கூறியுள்ளது.

முடிவுகள் பாதுகாப்புத் திறனைக் காட்டின, SARS-CoV-2 குறிப்பிட்ட IgG ஐ அதிகரித்தல் மற்றும் ஆன்டிபாடிகளை நடுநிலையாக்குதல், நாசி குழி, தொண்டை மற்றும் குரங்கின் நுரையீரல் திசுக்களில் வைரஸின் நகலெடுப்பைக் குறைக்கின்றன. தடுப்பூசி போட்ட குழுக்களில் ஹிஸ்டோபோதாலஜிகல் பரிசோதனையால் நிமோனியாவின் எந்த ஆதாரமும் காணப்படவில்லை, மருந்துப்போலி குழுவைப் போலல்லாமல். இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி விதிமுறை மூலம் நோய்த்தடுப்பு செய்யப்பட்ட விலங்குகளில் பாதகமான நிகழ்வுகள் காணப்படவில்லை "என்று பாரத் பயோடெக் கூறியுள்ளது.