Most Active F&O contracts by Volume

27 Sep, 2020, 01:28 PM

Track the most actively traded stock and index futures and options contracts by volume or the contracts that have changed hands on a single day.

Most Active F&O contracts by Volume

Symbol
Expiry Date
Type
Option Type
Strike Price Current Price Change % Volume
(in 000's)
Value (in Lacs)
IDEA
29-10-2020
FUTSTK
- 10.25 12.02% 3,98,160.00 40,811.40
ASHOKLEY
29-10-2020
FUTSTK
- 76.60 12.90% 83,781.00 64,176.25
GMRINFRA
29-10-2020
FUTSTK
- 23.40 10.12% 81,135.00 18,985.59
SBIN
29-10-2020
FUTSTK
- 182.40 3.08% 67,725.00 1,23,530.40
TATAMOTORS
29-10-2020
FUTSTK
- 127.10 2.96% 62,962.20 80,024.96
IDFCFIRSTB
29-10-2020
FUTSTK
- 29.05 8.40% 59,128.00 17,176.68
VEDL
29-10-2020
FUTSTK
- 137.70 4.08% 50,344.00 69,323.69
BHARTIARTL
29-10-2020
FUTSTK
- 441.30 4.77% 49,438.40 2,18,171.66
BHEL
29-10-2020
FUTSTK
- 30.45 1.50% 47,103.00 14,342.86
ZEEL
29-10-2020
FUTSTK
- 197.95 3.40% 43,593.00 86,292.34
ITC
29-10-2020
FUTSTK
- 171.30 2.36% 38,390.40 65,762.76
FEDERALBNK
29-10-2020
FUTSTK
- 47.75 4.03% 35,351.50 16,880.34
IOC
29-10-2020
FUTSTK
- 74.00 2.28% 34,536.30 25,556.86
IBULHSGFIN
29-10-2020
FUTSTK
- 145.60 4.07% 34,360.40 50,028.74
PNB
29-10-2020
FUTSTK
- 29.15 3.74% 33,754.00 9,839.29
ICICIBANK
29-10-2020
FUTSTK
- 348.00 3.08% 30,267.90 1,05,332.29
HINDALCO
29-10-2020
FUTSTK
- 162.05 1.44% 29,429.20 47,690.02
WIPRO
29-10-2020
FUTSTK
- 313.65 2.42% 27,587.20 86,527.25
SAIL
29-10-2020
FUTSTK
- 34.20 3.48% 26,448.00 9,045.22
JINDALSTEL
29-10-2020
FUTSTK
- 174.75 6.01% 26,115.00 45,635.96
ONGC
29-10-2020
FUTSTK
- 69.10 3.52% 25,879.70 17,882.87
BPCL
29-10-2020
FUTSTK
- 374.20 -1.24% 24,903.00 93,187.03
AXISBANK
29-10-2020
FUTSTK
- 414.30 2.51% 24,336.00 1,00,824.05
TATAPOWER
29-10-2020
FUTSTK
- 53.05 4.53% 24,124.50 12,798.05
HCLTECH
29-10-2020
FUTSTK
- 831.90 5.11% 23,051.00 1,91,761.27
BANKBARODA
29-10-2020
FUTSTK
- 41.70 4.12% 21,041.20 8,774.18
COALINDIA
29-10-2020
FUTSTK
- 117.75 1.20% 20,490.60 24,127.68
INFRATEL
29-10-2020
FUTSTK
- 181.75 7.29% 20,454.00 37,175.15
MANAPPURAM
29-10-2020
FUTSTK
- 152.90 8.36% 20,262.00 30,980.60
RELIANCE
29-10-2020
FUTSTK
- 2208.00 0.75% 19,994.50 4,41,478.56
INFY
29-10-2020
FUTSTK
- 999.95 2.99% 19,330.80 1,93,298.33
RBLBANK
29-10-2020
FUTSTK
- 164.95 4.60% 19,055.40 31,431.88
TATASTEEL
29-10-2020
FUTSTK
- 351.60 1.68% 18,977.10 66,723.48
NTPC
29-10-2020
FUTSTK
- 84.70 2.05% 18,165.90 15,386.52
APOLLOTYRE
29-10-2020
FUTSTK
- 120.40 3.61% 18,010.00 21,684.04
DLF
29-10-2020
FUTSTK
- 151.00 2.90% 17,876.10 26,992.91
NATIONALUM
29-10-2020
FUTSTK
- 31.60 4.81% 17,442.00 5,511.67
MOTHERSUMI
29-10-2020
FUTSTK
- 110.00 5.62% 17,178.00 18,895.80
NIFTY
29-10-2020
FUTIDX
- 11031.90 1.81% 16,284.00 17,96,434.60
CIPLA
29-10-2020
FUTSTK
- 772.00 4.64% 15,696.20 1,21,174.66
INDUSINDBK
29-10-2020
FUTSTK
- 513.50 4.27% 15,319.20 78,664.09
M&MFIN
29-10-2020
FUTSTK
- 120.40 5.57% 14,860.90 17,892.52
L&TFH
29-10-2020
FUTSTK
- 58.35 3.18% 14,647.20 8,546.64
BEL
29-10-2020
FUTSTK
- 93.45 3.03% 14,044.80 13,124.87
JSWSTEEL
29-10-2020
FUTSTK
- 268.25 3.17% 13,953.60 37,430.53
NMDC
29-10-2020
FUTSTK
- 79.65 4.39% 12,301.20 9,797.91
SUNPHARMA
29-10-2020
FUTSTK
- 491.00 0.63% 11,971.40 58,779.57
CANBK
29-10-2020
FUTSTK
- 85.50 4.46% 11,555.00 9,879.53
GAIL
29-10-2020
FUTSTK
- 85.60 2.76% 11,309.40 9,680.85
HDFCBANK
29-10-2020
FUTSTK
- 1039.40 0.80% 11,270.60 1,17,146.62
HINDPETRO
29-10-2020
FUTSTK
- 178.55 3.15% 10,300.50 18,391.54
TECHM
29-10-2020
FUTSTK
- 775.80 2.63% 9,727.20 75,463.62
AUROPHARMA
29-10-2020
FUTSTK
- 775.85 3.87% 9,682.40 75,120.90
ADANIPORTS
29-10-2020
FUTSTK
- 327.05 3.68% 9,435.00 30,857.17
ADANIENT
29-10-2020
FUTSTK
- 282.25 3.77% 9,224.00 26,034.74
EXIDEIND
29-10-2020
FUTSTK
- 163.50 5.59% 9,198.00 15,038.73
PFC
29-10-2020
FUTSTK
- 85.45 3.20% 8,983.80 7,676.66
BANKNIFTY
29-10-2020
FUTIDX
- 20935.90 1.99% 8,767.82 18,35,622.03
M&M
29-10-2020
FUTSTK
- 591.85 2.46% 8,730.40 51,670.87
BANDHANBNK
29-10-2020
FUTSTK
- 266.35 4.27% 8,721.00 23,228.38
LT
29-10-2020
FUTSTK
- 892.50 4.56% 8,517.30 76,016.90
BIOCON
29-10-2020
FUTSTK
- 428.95 4.81% 8,374.30 35,921.56
RECLTD
29-10-2020
FUTSTK
- 99.05 3.55% 8,214.00 8,135.97
CADILAHC
29-10-2020
FUTSTK
- 385.05 2.15% 7,713.20 29,699.68
POWERGRID
29-10-2020
FUTSTK
- 161.60 0.81% 7,424.00 11,997.18
KOTAKBANK
29-10-2020
FUTSTK
- 1251.10 0.20% 7,288.80 91,190.18
PETRONET
29-10-2020
FUTSTK
- 219.55 3.71% 7,194.00 15,794.43
CHOLAFIN
29-10-2020
FUTSTK
- 234.50 5.51% 7,167.50 16,807.79
TCS
29-10-2020
FUTSTK
- 2402.75 2.99% 6,686.40 1,60,657.48
BAJFINANCE
29-10-2020
FUTSTK
- 3143.70 3.41% 6,571.00 2,06,572.53
AMBUJACEM
29-10-2020
FUTSTK
- 206.50 3.61% 6,504.00 13,430.76
MARICO
29-10-2020
FUTSTK
- 355.05 3.33% 5,902.00 20,955.05
ESCORTS
29-10-2020
FUTSTK
- 1200.00 3.25% 5,615.50 67,386.00
UPL
29-10-2020
FUTSTK
- 505.90 -0.40% 5,521.10 27,931.24
LUPIN
29-10-2020
FUTSTK
- 999.85 1.60% 5,408.55 54,077.39
LICHSGFIN
29-10-2020
FUTSTK
- 270.75 3.26% 5,308.00 14,371.41
APOLLOHOSP
29-10-2020
FUTSTK
- 1983.00 2.42% 5,300.00 1,05,099.00
MCDOWELL-N
29-10-2020
FUTSTK
- 512.50 3.15% 4,875.00 24,984.38
ICICIPRULI
29-10-2020
FUTSTK
- 415.70 0.33% 4,786.50 19,897.48
MUTHOOTFIN
29-10-2020
FUTSTK
- 1084.70 6.00% 4,717.50 51,170.72
TATACHEM
29-10-2020
FUTSTK
- 290.05 3.61% 4,634.00 13,440.92
HDFC
29-10-2020
FUTSTK
- 1656.00 0.83% 4,296.00 71,141.76
GLENMARK
29-10-2020
FUTSTK
- 483.25 6.19% 3,891.60 18,806.16
TITAN
29-10-2020
FUTSTK
- 1112.90 1.07% 3,759.75 41,842.26
GRASIM
29-10-2020
FUTSTK
- 709.05 3.75% 3,620.45 25,670.80
SRTRANSFIN
29-10-2020
FUTSTK
- 591.15 4.43% 3,579.79 21,161.93
BHARATFORG
29-10-2020
FUTSTK
- 444.45 2.47% 3,522.00 15,653.53
IGL
29-10-2020
FUTSTK
- 404.60 2.74% 3,438.88 13,913.71
DABUR
29-10-2020
FUTSTK
- 494.75 1.48% 3,336.25 16,506.10
DRREDDY
29-10-2020
FUTSTK
- 5140.00 1.69% 3,279.50 1,68,566.30
SUNTV
29-10-2020
FUTSTK
- 459.40 3.21% 3,102.00 14,250.59
HDFCLIFE
29-10-2020
FUTSTK
- 579.90 0.09% 3,017.30 17,497.32
HAVELLS
29-10-2020
FUTSTK
- 659.80 -0.12% 2,964.00 19,556.47
TVSMOTOR
29-10-2020
FUTSTK
- 446.55 3.37% 2,959.60 13,216.09
VOLTAS
29-10-2020
FUTSTK
- 670.45 2.98% 2,905.00 19,476.57
SBILIFE
29-10-2020
FUTSTK
- 796.10 -1.06% 2,862.75 22,790.35
HINDUNILVR
29-10-2020
FUTSTK
- 2075.45 0.87% 2,741.10 56,890.16
BERGEPAINT
29-10-2020
FUTSTK
- 582.70 1.20% 2,656.50 15,479.43
DIVISLAB
29-10-2020
FUTSTK
- 3065.00 1.20% 2,350.40 72,039.76
BALKRISIND
29-10-2020
FUTSTK
- 1359.70 3.35% 2,174.40 29,565.32
PVR
29-10-2020
FUTSTK
- 1084.00 2.52% 2,151.40 23,321.18
AMARAJABAT
29-10-2020
FUTSTK
- 737.00 3.89% 2,106.00 15,521.22
GODREJCP
29-10-2020
FUTSTK
- 703.40 1.43% 2,085.00 14,665.89
MINDTREE
29-10-2020
FUTSTK
- 1272.00 1.69% 2,009.60 25,562.11
ASIANPAINT
29-10-2020
FUTSTK
- 1934.00 0.41% 1,967.10 38,043.71
INDIGO
29-10-2020
FUTSTK
- 1233.85 3.36% 1,724.50 21,277.74
CONCOR
29-10-2020
FUTSTK
- 376.15 1.05% 1,713.05 6,443.64
EICHERMOT
29-10-2020
FUTSTK
- 2119.00 3.94% 1,575.35 33,381.67
HEROMOTOCO
29-10-2020
FUTSTK
- 3000.35 2.46% 1,565.10 46,958.48
CUMMINSIND
29-10-2020
FUTSTK
- 443.00 1.48% 1,543.20 6,836.38
MFSL
29-10-2020
FUTSTK
- 592.80 1.70% 1,534.00 9,093.55
ACC
29-10-2020
FUTSTK
- 1339.30 2.45% 1,474.50 19,747.98
MARUTI
29-10-2020
FUTSTK
- 6511.00 2.85% 1,444.10 94,025.35
JUBLFOOD
29-10-2020
FUTSTK
- 2328.75 2.64% 1,403.50 32,684.01
COLPAL
29-10-2020
FUTSTK
- 1419.60 3.16% 1,376.20 19,536.54
TORNTPOWER
29-10-2020
FUTSTK
- 312.75 1.39% 1,365.00 4,269.04
PEL
29-10-2020
FUTSTK
- 1252.15 4.60% 1,333.20 16,693.66
MGL
29-10-2020
FUTSTK
- 828.00 0.93% 1,282.80 10,621.58
UBL
29-10-2020
FUTSTK
- 953.10 3.08% 1,281.00 12,209.21
SIEMENS
29-10-2020
FUTSTK
- 1201.45 -0.31% 1,255.65 15,086.01
TORNTPHARM
29-10-2020
FUTSTK
- 2726.90 2.58% 1,179.50 32,163.79
BATAINDIA
29-10-2020
FUTSTK
- 1301.60 0.17% 1,068.65 13,909.55
RAMCOCEM
29-10-2020
FUTSTK
- 712.45 2.30% 1,032.75 7,357.83
BAJAJFINSV
29-10-2020
FUTSTK
- 5786.10 6.18% 981.00 56,761.64
BAJAJ-AUTO
29-10-2020
FUTSTK
- 2970.05 0.79% 723.00 21,473.46
PIDILITIND
29-10-2020
FUTSTK
- 1418.25 0.96% 621.00 8,807.33
ULTRACEMCO
29-10-2020
FUTSTK
- 3859.90 1.87% 591.60 22,835.17
BRITANNIA
29-10-2020
FUTSTK
- 3705.85 2.05% 514.60 19,070.30
GODREJPROP
29-10-2020
FUTSTK
- 855.00 0.58% 430.95 3,684.62
NAUKRI
29-10-2020
FUTSTK
- 3464.40 2.39% 384.75 13,329.28
SRF
29-10-2020
FUTSTK
- 4105.35 2.04% 306.50 12,582.90
NESTLEIND
29-10-2020
FUTSTK
- 15753.20 2.79% 168.25 26,504.76
BOSCHLTD
29-10-2020
FUTSTK
- 13034.50 5.02% 129.55 16,886.19
SHREECEM
29-10-2020
FUTSTK
- 18998.80 2.98% 76.40 14,515.08
PAGEIND
29-10-2020
FUTSTK
- 19750.00 4.39% 69.27 13,680.83
MRF
29-10-2020
FUTSTK
- 57700.00 3.09% 18.11 10,449.47